část obce Lhota za humny

Identifikace

ID31: 200456
ID32: 100842
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lhota za humny
část obce Záhumní Lhota (Kotyška str. 712)

Nadřazená místa

obec Dolní Bousov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1842-1897), Dolní Bousov 11, matrika narozených
Matrika (1842-1897), Dolní Bousov 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!