část obce Řečice

Identifikace

ICZUJ: 547441
KODCOB: 144819
ID31: 10082
ID32: 10082
GPS: JTSK (Y, X): 688708, 1156570
S-42 (Y, X): 3526976.077, 5445219.737
UTM (Y, X): 526841.5172, 5442902.2460
Šířka/Délka: 49° 8' 18.1045339700", 15° 22' 4.7867312710"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘEČICE v r. 1869 pod názvem Rečice obec v okr. Dačice, v r. 1880-1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1976 obec v okr. Jindřichův Hradec, od 30.4.1976 část obce Volfířov v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Rečice
část obce Rečitz
část obce Řečice

Nadřazená místa

obec Volfířov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!