část obce Auhelnice

Identifikace

ICZUJ: 536041
KODCOB: 172774
ID31: 8170
ID32: 100794
GPS: JTSK (Y, X): 696335, 1008740
S-42 (Y, X): 3500394.648, 5590853.114
UTM (Y, X): 500270.9134, 5588476.3200
Šířka/Délka: 50° 26' 53.8680810100", 15° 0' 13.7367544600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Auhelnice
část obce Ouhelnice
část obce Uhelnice
část obce Úhelnice

Nadřazená místa

obec Kněžmost

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1616-1645), Mladá Boleslav 1, matrika narozených
Matrika (1645-1673), Mladá Boleslav 2, matrika narozených
Matrika (1674-1688), Mladá Boleslav 3, matrika narozených
Matrika (1689-1702), Mladá Boleslav 4, matrika narozených
Matrika (1703-1724), Mladá Boleslav 5, matrika narozených
Matrika (1725-1739), Mladá Boleslav 6, matrika narozených
Matrika (1740-1751), Mladá Boleslav 7, matrika narozených
Matrika (1752-1765), Mladá Boleslav 8, matrika narozených
Matrika (1766-1776), Mladá Boleslav 9, matrika narozených
Matrika (1777-1786), Mladá Boleslav 11, matrika narozených
Matrika (1821-1879), Plazy 17, matrika narozených
Matrika (1645-1665), Mladá Boleslav 2, matrika oddaných
Matrika (1666-1701), Mladá Boleslav 22, matrika oddaných
Matrika (1702-1730), Mladá Boleslav 23, matrika oddaných
Matrika (1731-1761), Mladá Boleslav 24, matrika oddaných
Matrika (1762-1786), Mladá Boleslav 25, matrika oddaných
Matrika (1821-1879), Plazy 17, matrika oddaných
Matrika (1702-1770), Mladá Boleslav 51, matrika zemřelých
Matrika (1757-1778), Mladá Boleslav 31, matrika zemřelých
Matrika (1771-1789), Mladá Boleslav 52, matrika zemřelých
Matrika (1821-1876), Plazy 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!