část obce Tuřitz

Identifikace

ICZUJ: 570982
KODCOB: 171859
ID31: 8281
ID32: 100792
GPS: JTSK (Y, X): 715775, 1028561
S-42 (Y, X): 3483664.278, 5568695.294
UTM (Y, X): 483547.3549, 5566327.5210
Šířka/Délka: 50° 14' 55.9398909300", 14° 46' 9.2494817990"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Tuřice
část obce Tuřitz

Nadřazená místa

obec Tuřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1818-1887), Předměřice nad Jizerou 36, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!