část obce Lipová

Identifikace

ICZUJ: 547441
KODCOB: 144801
ID31: 10079
ID32: 10079
GPS: JTSK (Y, X): 687368, 1158061
S-42 (Y, X): 3528496.804, 5443913.321
UTM (Y, X): 528361.6246, 5441596.3630
Šířka/Délka: 49° 7' 35.5705718500", 15° 23' 19.4805118800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIPOVÁ v r. 1869 osada obce Rečice v okr. Dačice, v r. 1880 pod názvem Lípová osada obce Řečice v okr. Dačice, v r. 1890-1950 osada obce Řečice v okr. Dačice, v r. 1961-1976 část obce Řečice v okr. Jindřichův Hradec, od 30.4.1976 část obce Volfířov v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Lipová

Nadřazená místa

obec Volfířov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1662-1702), 3086, matrika narozených
Matrika (1703-1724), 3087, matrika narozených
Matrika (1712-1732), 8532, matrika narozených
Matrika (1725-1744), 3088, matrika narozených
Matrika (1733-1789), 8533, matrika narozených
Matrika (1745-1782), 3089, matrika narozených
Matrika (1792-1827), 9073, matrika narozených
Matrika (1803-1836), 9062, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Matrika (1875-1896), 8538, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Matrika (1897-1902), 8539, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1662-1720), 3095, matrika oddaných
Matrika (1712-1732), 8532, matrika oddaných
Matrika (1721-1770), 3096, matrika oddaných
Matrika (1792-1858), 9077, matrika oddaných
Matrika (1817-1887), 9067, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1875-1896), 8538, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1897-1901), 8539, matrika oddaných
Matrika (1712-1732), 8532, matrika zemřelých
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Matrika (1875-1896), 8538, matrika zemřelých
Matrika (1897-1902), 8539, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1825), 8540, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!