část obce Sejcín

Identifikace

ICZUJ: 535672
KODCOB: 161632
ID31: 8107
ID32: 100786
GPS: JTSK (Y, X): 702420, 1017017
S-42 (Y, X): 3495424.478, 5581861.865
UTM (Y, X): 495302.7664, 5579488.7310
Šířka/Délka: 50° 22' 2.8158479510", 14° 56' 2.2301390270"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEJCÍN viz Sýčina (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Sejcín
část obce Sejčín
část obce Sýčín
část obce Sýčina

Nadřazená místa

obec Dobrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1913-1932), Dobrovice 47, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!