část obce Freidorf

Identifikace

ICZUJ: 535702
KODCOB: 001511
ID31: 8117
ID32: 100785
GPS: JTSK (Y, X): 690572, 1010920
S-42 (Y, X): 3506390.368, 5589432.389
UTM (Y, X): 506264.1921, 5587056.1730
Šířka/Délka: 50° 26' 7.7691135130", 15° 5' 17.5422345100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

FREIDORF viz Svobodín (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Freidorf
část obce Freydorf
část obce Pray-dorf
část obce Svobodín

Nadřazená místa

obec Dolní Bousov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1751-1775), Kosmonosy 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1759-1774), Kosmonosy 9, matrika oddaných
Matrika (1758-1774), Kosmonosy 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!