část obce Střižovice

Identifikace

ICZUJ: 536181
KODCOB: 158089
ID31: 8189
ID32: 100781
GPS: JTSK (Y, X): 719772, 1019556
S-42 (Y, X): 3478542.018, 5577112.142
UTM (Y, X): 478427.1799, 5574740.9420
Šířka/Délka: 50° 19' 27.7440881700", 14° 41' 48.9891289300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Střižovice
část obce Střížovice

Nadřazená místa

obec Kropáčova Vrutice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika narozených
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika oddaných
Matrika (1785-1791), Dolní Slivno 8, matrika oddaných
Matrika (1791-1850), Dolní Slivno 9, matrika oddaných
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!