část obce Strašnow

Identifikace

ICZUJ: 536709
KODCOB: 156302
ID31: 8272
ID32: 100778
GPS: JTSK (Y, X): 705802, 1018355
S-42 (Y, X): 3492242.469, 5580099.922
UTM (Y, X): 492122.0531, 5577727.5060
Šířka/Délka: 50° 21' 5.6711424320", 14° 53' 21.3581479400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Strašnov
část obce Strašnow

Nadřazená místa

obec Strašnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1858-1926), Krnsko 18, matrika narozených
Matrika (1860-1926), Krnsko 18, matrika oddaných
Matrika (1859-1926), Krnsko 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!