část obce Stranov

Identifikace

ID31: 200428
ID32: 100777
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Podstranov
část obce Stranov
část obce Stránov

Nadřazená místa

obec Jizerní Vtelno

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1663-1696), Bezno 2, matrika narozených
Matrika (1688-1709), Strenice 2, matrika narozených
Matrika (1709-1733), Strenice 3, matrika narozených
Matrika (1715-1753), Krnsko 1, matrika narozených
Matrika (1715-1761), Strenice 4, matrika narozených
Matrika (1754-1785), Krnsko 2, matrika narozených
Matrika (1785-1814), Krnsko 9, matrika narozených
Matrika (1814-1858), Krnsko 10, matrika narozených
Matrika (1663-1696), Bezno 2, matrika oddaných
Matrika (1688-1709), Strenice 2, matrika oddaných
Matrika (1709-1733), Strenice 3, matrika oddaných
Matrika (1715-1753), Krnsko 1, matrika oddaných
Matrika (1715-1761), Strenice 4, matrika oddaných
Matrika (1754-1785), Krnsko 2, matrika oddaných
Matrika (1785-1814), Krnsko 9, matrika oddaných
Matrika (1814-1858), Krnsko 10, matrika oddaných
Matrika (1663-1696), Bezno 2, matrika zemřelých
Matrika (1688-1709), Strenice 2, matrika zemřelých
Matrika (1709-1733), Strenice 3, matrika zemřelých
Matrika (1715-1753), Krnsko 1, matrika zemřelých
Matrika (1715-1761), Strenice 4, matrika zemřelých
Matrika (1754-1785), Krnsko 2, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), Krnsko 9, matrika zemřelých
Matrika (1814-1858), Krnsko 10, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1640-1733), Strenice 29, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!