část obce Spikal

Identifikace

ICZUJ: 536008
KODCOB: 064548
ID31: 8152
ID32: 100773
GPS: JTSK (Y, X): 713153, 1007930
S-42 (Y, X): 3483611.396, 5589493.558
UTM (Y, X): 483494.4938, 5587117.3170
Šířka/Délka: 50° 26' 9.0335047910", 14° 46' 3.3020961320"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SPIKAL viz Spikaly (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Spikal
část obce Spikala
část obce Spikaly
část obce Spykala
část obce Spykaly
část obce Spykaly

Nadřazená místa

obec Katusice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1835-1872), Kováň 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1834-1860), Kováň 10, matrika oddaných
Matrika (1835-1876), Kováň 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!