část obce Sovinka

Identifikace

ID31: 200426
ID32: 100770
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

SOVINKA v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1890 osada obce Drahotice v okr. Mnichovo Hradiště, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Chocnějovice v okr. Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Sovinka
část obce Sovínky

Nadřazená místa

obec Chocnějovice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1868-1891), Loukovec 14, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!