část obce Velký Soleč

Identifikace

ICZUJ: 536041
KODCOB: 152358
ID31: 8166
ID32: 100766
GPS: JTSK (Y, X): 691147, 1006454
S-42 (Y, X): 3505245.697, 5593787.466
UTM (Y, X): 505119.9869, 5591409.4770
Šířka/Délka: 50° 28' 28.7516915400", 15° 4' 19.7549402000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ SOLEČ viz Solec (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Hrubý Soleč
část obce Solec
část obce Veliký Soleč
část obce Velký Solec
část obce Velký Soleč

Nadřazená místa

obec Kněžmost

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1877-1900), Boseň 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1872-1900), Boseň 22, matrika oddaných
Matrika (1872-1900), Boseň 23, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!