část obce Malé Slivno

Identifikace

ICZUJ: 535729
KODCOB: 030163
ID31: 8121
ID32: 100762
GPS: JTSK (Y, X): 717746, 1022210
S-42 (Y, X): 3480892.668, 5574740.539
UTM (Y, X): 480776.8734, 5572370.3050
Šířka/Délka: 50° 18' 11.2840572900", 14° 43' 48.2542898700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALÉ SLIVNO viz Slivínko (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Malé Slivno
část obce Malé Slivno
část obce Slivenec
část obce Slivínko

Nadřazená místa

obec Dolní Slivno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika narozených
Matrika (1785-1791), Dolní Slivno 4, matrika narozených
Matrika (1791-1820), Dolní Slivno 5, matrika narozených
Matrika (1821-1841), Dolní Slivno 6, matrika narozených
Matrika (1842-1857), Dolní Slivno 7, matrika narozených
Matrika (1858-1880), Dolní Slivno 15, matrika narozených
Matrika (1881-1896), Dolní Slivno 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika oddaných
Matrika (1851-1884), Dolní Slivno 17, matrika oddaných
Matrika (1885-1927), Dolní Slivno 20, matrika oddaných
Matrika (1694-1742), Dolní Slivno 1, matrika zemřelých
Matrika (1849-1891), Dolní Slivno 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!