část obce Sanssouci-dvůr

Identifikace

ID31: 200420
ID32: 100758
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sanssouci-dvůr
část obce Sanssouci, dvůr

Nadřazená místa

obec Luštěnice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1883-1901), Luštěnice 13, matrika narozených
Matrika (1850-1901), Luštěnice 14, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!