část obce Přepeř

Identifikace

ICZUJ: 570923
KODCOB: 134678
ID31: 8244
ID32: 100742
GPS: JTSK (Y, X): 689146, 1007493
S-42 (Y, X): 3507363.766, 5593014.442
UTM (Y, X): 507237.1941, 5590636.7670
Šířka/Délka: 50° 28' 3.6541861210", 15° 6' 7.1143350710"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Přepeř
část obce Přepeře

Nadřazená místa

obec Přepeře

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1842-1897), Dolní Bousov 11, matrika narozených
Matrika (1867-1906), Dolní Bousov 13, matrika oddaných
Matrika (1842-1897), Dolní Bousov 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!