část obce Lhota (písková)

Identifikace

ICZUJ: 536440
KODCOB: 120961
ID31: 8236
ID32: 100715
GPS: JTSK (Y, X): 706775, 1016439
S-42 (Y, X): 3491031.070, 5581874.978
UTM (Y, X): 490911.1474, 5579501.8390
Šířka/Délka: 50° 22' 3.0549990750", 14° 52' 19.9295290400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lhota
část obce Lhota (písková)
část obce Lhotka
část obce Písková Lhota

Nadřazená místa

obec Písková Lhota

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1908), Krnsko 17, matrika narozených
Matrika (1859-1908), Krnsko 17, matrika oddaných
Matrika (1859-1908), Krnsko 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!