část obce dvůr Pachouň

Identifikace

ID31: 200391
ID32: 100706
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bachauň
část obce Bachaun
část obce dvůr Pachouň
část obce Pachojn
část obce Pachoun
část obce Pachouň, dvůr
část obce se dvora Pachaunskýho
část obce Villa Pauchaun
část obce z pachouńskýho dv.

Nadřazená místa

obec Jivina

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1804-1858), Mnichovo Hradiště 18, matrika narozených
Matrika (1804-1875), Mnichovo Hradiště 18, matrika oddaných
Matrika (1804-1890), Mnichovo Hradiště 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!