část obce Ovčárna

Identifikace

ID31: 200389
ID32: 100705
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ovčárky
část obce Ovčárna
část obce Ovčárny, dvůr

Nadřazená místa

obec Pěčice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1786-1841), Žerčice 1, matrika narozených
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1786-1865), Žerčice 4, matrika oddaných
Matrika (1786-1854), Žerčice 5, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!