část obce Vobrubce

Identifikace

ICZUJ: 570893
KODCOB: 108791
ID31: 8230
ID32: 100695
GPS: JTSK (Y, X): 692122, 1009327
S-42 (Y, X): 3504648.295, 5590812.841
UTM (Y, X): 504522.8286, 5588436.0630
Šířka/Délka: 50° 26' 52.5021691500", 15° 3' 49.3296732500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Malé Obrubce
část obce Obrubce
část obce Obrubec
část obce Vobrubce
část obce Wobrubecz

Nadřazená místa

obec Obrubce

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1715-1751), Kosmonosy 3, matrika narozených
Matrika (1751-1775), Kosmonosy 4, matrika narozených
Matrika (1759-1774), Kosmonosy 9, matrika oddaných
Matrika (1758-1774), Kosmonosy 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!