část obce Nová Ves

Identifikace

ICZUJ: 571806
KODCOB: 105830
ID31: 8228
ID32: 100691
GPS: JTSK (Y, X): 701170, 1003350
S-42 (Y, X): 3494906.438, 5595576.710
UTM (Y, X): 494784.9374, 5593197.9930
Šířka/Délka: 50° 29' 26.6534282000", 14° 55' 35.3317237800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES viz Nová Ves u Bakova (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Neopagus
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves u Bakova
část obce Nowaves
část obce Pagus Novus

Nadřazená místa

obec Nová Ves u Bakova

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1835-1869), Bakov nad Jizerou 10, matrika narozených
Matrika (1870-1894), Bakov nad Jizerou 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1859-1896), Bakov nad Jizerou 14, matrika oddaných
Matrika (1859-1894), Bakov nad Jizerou 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!