část obce Muský

Identifikace

ICZUJ: 535516
KODCOB: 008303
ID31: 8080
ID32: 100681
GPS: JTSK (Y, X): 692537, 1000761
S-42 (Y, X): 3503135.002, 5599254.532
UTM (Y, X): 503010.1520, 5596874.3180
Šířka/Délka: 50° 31' 25.7329072900", 15° 2' 32.8741939500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Muský
část obce Mužské
část obce Mužský

Nadřazená místa

obec Boseň

Podřazená místa

část obce Slivice, samota

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1872-1900), Boseň 20, matrika narozených
Matrika (1872-1900), Boseň 22, matrika oddaných
Matrika (1872-1900), Boseň 23, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!