část obce Močídka

Identifikace

ICZUJ: 564435
KODCOB: 160725
ID31: 14949
ID32: 100678
GPS: JTSK (Y, X): 691728, 994418
S-42 (Y, X): 3503121.538, 5605648.977
UTM (Y, X): 502996.6932, 5603266.1590
Šířka/Délka: 50° 34' 52.6721355400", 15° 2' 32.3758534900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Močídka
část obce Močídky
část obce Močidlky
část obce Močítka

Nadřazená místa

obec Svijanský Újezd

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1868-1880), Loukov 21, matrika narozených
Matrika (1881-1899), Loukov 22, matrika narozených
Matrika (1876-1899), Loukov 24, matrika oddaných
Matrika (1876-1899), Loukov 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!