část obce Pták, předměstí

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 402613
ID31: 8046
ID32: 100674
GPS: JTSK (Y, X): 703997, 1011319
S-42 (Y, X): 3493127.657, 5587310.002
UTM (Y, X): 493006.8814, 5584934.6510
Šířka/Délka: 50° 24' 59.0527275500", 14° 54' 5.6497399000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Boleslav-Pták
část obce Mladá Boleslav IV
část obce Pták
část obce Pták, předměstí

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

část obce Kocanda
část obce Rožátev
část obce Rožatov
část obce Rožátov
část obce Rožátow

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1901-1908), Mladá Boleslav 77, matrika oddaných
Matrika (1908-1918), Mladá Boleslav 78, matrika oddaných
Matrika (1901-1905), Mladá Boleslav 79, matrika zemřelých
Matrika (1906-1912), Mladá Boleslav 80, matrika zemřelých
Matrika (1912-1918), Mladá Boleslav 81, matrika zemřelých
Matrika (1919-1924), Mladá Boleslav 82, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!