část obce Podolec

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 402605
ID31: 8045
ID32: 100670
GPS: JTSK (Y, X): 702360, 1012011
S-42 (Y, X): 3494840.137, 5586834.252
UTM (Y, X): 494718.6638, 5584459.0940
Šířka/Délka: 50° 24' 43.7203901000", 14° 55' 32.4119438000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODOLEC viz Mladá Boleslav III (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Boleslav-Podolec
část obce Mladá Boleslav III
část obce Podolec
část obce Podolec, předměstí

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

část obce Podhrad, dvůr (Kotyška str. 1029)
část obce Podhradec
část obce Podhradí
část obce Podolec
část obce Spálený mlýn
část obce Suchý mlýn, zaniklý mlýn

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1786-1796), Mladá Boleslav 12, matrika narozených
Matrika (1796-1808), Mladá Boleslav 13, matrika narozených
Matrika (1808-1820), Mladá Boleslav 14, matrika narozených
Matrika (1820-1826), Mladá Boleslav 15, matrika narozených
Matrika (1826-1833), Mladá Boleslav 16, matrika narozených
Matrika (1833-1837), Mladá Boleslav 17, matrika narozených
Matrika (1838-1842), Mladá Boleslav 18, matrika narozených
Matrika (1842-1851), Mladá Boleslav 19, matrika narozených
Matrika (1851-1861), Mladá Boleslav 20, matrika narozených
Matrika (1861-1870), Mladá Boleslav 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!