část obce Holičky

Identifikace

ICZUJ: 547336
KODCOB: 153745
ID31: 10067
ID32: 10067
GPS: JTSK (Y, X): 731582, 1165718
S-42 (Y, X): 3485632.485, 5430632.831
UTM (Y, X): 485514.7629, 5428321.2820
Šířka/Délka: 49° 0' 27.4165285000", 14° 48' 6.9425789080"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOLIČKY v r. 1869 osada obce Stará Hlína v okr. Třeboň, v r. 1880-1900 pod názvem Holický osada obce Stará Hlína v okr. Třeboň, v r. 1910 pod názvem Holický t. Holičky osada obce Stará Hlína v okr. Třeboň, v r. 1921-1950 osada obce Stará HIína v okr. Třeboň, v r. 1961-1983 část obce Stará Hlína v okr. Jindřichův Hradec, od 1.7.1983 část obce Třeboň v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Holický
část obce Holičky

Nadřazená místa

obec Trebona
obec Třeboň
obec Wittingau

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1866-1930), 8052, matrika oddaných
Matrika (1867-1930), 8064, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!