část obce Jungbunzlau

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 402559
ID31: 8043
ID32: 100664
GPS: JTSK (Y, X): 703949, 1011885
S-42 (Y, X): 3493248.054, 5586754.849
UTM (Y, X): 493127.2289, 5584379.7240
Šířka/Délka: 50° 24' 41.0913974400", 14° 54' 11.7844746300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Boleslav-Staré Město
část obce Buntzlau
část obce Jungbunzlau
část obce Mladá Boleslav
část obce Mladá Boleslav I
část obce Mladoboleslav
část obce Neo-Boleslavia
část obce Staré město

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1870-1881), ev. Kovanec 5, matrika narozených
Matrika (1881-1900), ev. Kovanec 6, matrika narozených
Matrika (1871-1914), ev. Kovanec 8, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!