část obce Branná

Identifikace

ICZUJ: 547336
KODCOB: 009423
ID31: 10065
ID32: 10065
GPS: JTSK (Y, X): 733600, 1170348
S-42 (Y, X): 3484226.809, 5425781.590
UTM (Y, X): 484109.6603, 5423472.0170
Šířka/Délka: 48° 57' 50.2531101100", 14° 46' 58.4572782600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BRANNÁ v r. 1869 obec v okr. Třeboň, v r. 1880-1890 pod názvem Braná obec v okr. Třeboň, v r. 1900-1950 obec v okr. Třeboň, v r. 1961-1980 obec v okr. Jindřichův Hradec, od 1.7.1980 část obce Třeboň v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Braná
část obce Branná

Nadřazená místa

obec Trebona
obec Třeboň
obec Wittingau

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1630-1659), 8015, matrika narozených
Matrika (1659-1700), 8016, matrika narozených
Matrika (1701-1752), 8017, matrika narozených
Matrika (1753-1780), 8018, matrika narozených
Matrika (1781-1795), 8019, matrika narozených
Matrika (1796-1803), 8030, matrika narozených
Matrika (1804-1821), 8031, matrika narozených
Matrika (1821-1839), 8032, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1840-1852), 8033, matrika narozených
Matrika (1852-1863), 8034, matrika narozených
Matrika (1864-1886), 8035, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1660-1730), 8040, matrika oddaných
Matrika (1731-1780), 8041, matrika oddaných
Matrika (1781-1795), 8042, matrika oddaných
Matrika (1796-1816), 8048, matrika oddaných
Matrika (1817-1866), 8049, matrika oddaných
Matrika (1866-1931), 8050, matrika oddaných
Matrika (1661-1730), 8040, matrika zemřelých
Matrika (1731-1780), 8041, matrika zemřelých
Matrika (1781-1795), 8053, matrika zemřelých
Matrika (1796-1803), 8059, matrika zemřelých
Matrika (1803-1825), 8060, matrika zemřelých
Matrika (1826-1866), 8061, matrika zemřelých
Matrika (1867-1930), 8062, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1630-1659), 8065, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1661-1738), 8069, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1661-1747), 8071, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1730-1853), 8066, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1820-1853), 8067, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1820-1865), 8072, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1820-1882), 8070, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1853-1880), 8068, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1859-1877), 8073, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!