část obce Lín

Identifikace

ICZUJ: 535605
KODCOB: 083895
ID31: 8095
ID32: 100648
GPS: JTSK (Y, X): 709456, 1006923
S-42 (Y, X): 3487148.392, 5590967.664
UTM (Y, X): 487030.0505, 5588590.8230
Šířka/Délka: 50° 26' 57.0592879000", 14° 49' 2.3419869690"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lín
část obce Lína
část obce Lína
část obce Lina
část obce Líny

Nadřazená místa

obec Bukovno

Podřazená místa

část obce Aujezd
část obce dvůr u Lín
část obce Oujezdec
část obce Újezd (Líny)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1616-1645), Mladá Boleslav 1, matrika narozených
Matrika (1775-1801), Bukovno 1, matrika narozených
Matrika (1801-1848), Bukovno 5, matrika narozených
Matrika (1775-1801), Bukovno 1, matrika oddaných
Matrika (1801-1848), Bukovno 5, matrika oddaných
Matrika (1775-1801), Bukovno 1, matrika zemřelých
Matrika (1801-1848), Bukovno 5, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!