část obce Ledeč

Identifikace

ICZUJ: 536202
KODCOB: 079626
ID31: 8191
ID32: 100641
GPS: JTSK (Y, X): 692131, 1019635
S-42 (Y, X): 3505965.262, 5580588.905
UTM (Y, X): 505839.2592, 5578216.2900
Šířka/Délka: 50° 21' 21.5818041700", 15° 4' 55.5070833900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ledce
část obce Ledec
část obce Ledec
část obce Ledeč
část obce Ledeč

Nadřazená místa

obec Ledce

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1824-1875), Žerčice 6, matrika narozených
Matrika (1847-1896), Žerčice 7, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!