část obce Třebětice

Identifikace

ICZUJ: 562327
KODCOB: 169692
ID31: 10064
ID32: 10064
GPS: JTSK (Y, X): 678876, 1167946
S-42 (Y, X): 3538190.111, 5435201.541
UTM (Y, X): 538050.9830, 5432888.1310
Šířka/Délka: 49° 2' 51.6924823500", 15° 31' 14.6244480800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TŘEBĚTICE v r. 1869-1890 pod názvem Třebetice obec v okr. Dačice, v r. 1900-1910 pod názvem Třebetice obec v okr. Moravské Budějovice, v r. 1921-1930 obec v okr. Moravské Budějovice, v r. 1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1979 obec v okr. Jindřichův Hradec, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Budíškovice v okr. Jindřichův Hradec, od 24.11.1990 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Třebětice

Nadřazená místa

obec Třebětice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1869-1899), 8012, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1662-1720), 3095, matrika oddaných
Matrika (1721-1770), 3096, matrika oddaných
Matrika (1869-1930), 8013, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!