část obce Koryt

Identifikace

ICZUJ: 599557
KODCOB: 069671
ID31: 8175
ID32: 100623
GPS: JTSK (Y, X): 694004, 995165
S-42 (Y, X): 3500960.485, 5604615.475
UTM (Y, X): 500836.5201, 5602233.0780
Šířka/Délka: 50° 34' 19.2512962000", 15° 0' 42.5270152200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Koryt
část obce Koryta
část obce Koryto
část obce Koryto

Nadřazená místa

obec Koryta

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1868-1891), Loukovec 14, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!