část obce Kolomut

Identifikace

ICZUJ: 570974
KODCOB: 068543
ID31: 8174
ID32: 100619
GPS: JTSK (Y, X): 698739, 1013603
S-42 (Y, X): 3498635.982, 5585721.117
UTM (Y, X): 498512.9635, 5583346.4120
Šířka/Délka: 50° 24' 7.7745446350", 14° 58' 44.6725517500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kolomut
část obce Kolomuty

Nadřazená místa

obec Kolomuty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1880-1908), Plazy 19, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!