část obce Kobylníky

Identifikace

ICZUJ: 571172
KODCOB: 067466
ID31: 8172
ID32: 100617
GPS: JTSK (Y, X): 693894, 1017647
S-42 (Y, X): 3503961.108, 5582333.706
UTM (Y, X): 503835.9217, 5579960.3810
Šířka/Délka: 50° 22' 18.1087025900", 15° 3' 14.1883383100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOBYLNÍKY viz Kobylnice (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Kobylnice
část obce Kobylníky

Nadřazená místa

obec Kobylnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1786-1841), Žerčice 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!