část obce Klášter

Identifikace

ICZUJ: 536024
KODCOB: 065510
ID31: 8155
ID32: 100613
GPS: JTSK (Y, X): 699409, 999908
S-42 (Y, X): 3496210.222, 5599216.693
UTM (Y, X): 496088.1907, 5596836.4930
Šířka/Délka: 50° 31' 24.4891246500", 14° 56' 41.3355056700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLÁŠTER viz Klášter Hradiště nad Jizerou (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Closter
část obce Closter
část obce Clostra
část obce Clostra
část obce Hradiště
část obce Klášter
část obce Klášter
část obce Klášter Hradiště nad Jizerou
část obce klášterská cihelna
část obce Kloster
část obce Kloster
část obce Podklášter
část obce se zámku klášt.
část obce z cihelny
část obce z cihelny kl.
část obce z cihelny podkl.
část obce z Podkláštera
část obce z podklášterského mlejna
část obce ze dv.klášterskýho
část obce ze zámku klášterského

Nadřazená místa

obec Klášter Hradiště nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1804-1858), Mnichovo Hradiště 18, matrika narozených
Matrika (1859-1894), Mnichovo Hradiště 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1804-1875), Mnichovo Hradiště 18, matrika oddaných
Matrika (1804-1890), Mnichovo Hradiště 18, matrika zemřelých
Matrika (1866-1900), Mnichovo Hradiště 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!