část obce Kladruby

Identifikace

ICZUJ: 536377
KODCOB: 402826
ID31: 8226
ID32: 100611
GPS: JTSK (Y, X): 696100, 1015500
S-42 (Y, X): 3501497.173, 5584179.219
UTM (Y, X): 501372.9900, 5581805.1420
Šířka/Délka: 50° 23' 17.8748159500", 15° 1' 9.5300196750"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLADRUBY viz Kladěruby (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Kladěruby
část obce Kladruby

Nadřazená místa

obec Nová Telib

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1703-1724), Mladá Boleslav 5, matrika narozených
Matrika (1725-1739), Mladá Boleslav 6, matrika narozených
Matrika (1752-1765), Mladá Boleslav 8, matrika narozených
Matrika (1766-1776), Mladá Boleslav 9, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1702-1730), Mladá Boleslav 23, matrika oddaných
Matrika (1731-1761), Mladá Boleslav 24, matrika oddaných
Matrika (1762-1786), Mladá Boleslav 25, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!