část obce Suchdol nad Lužnicí

Identifikace

ICZUJ: 547280
KODCOB: 159140
ID31: 10061
ID32: 10061
GPS: JTSK (Y, X): 727794, 1179029
S-42 (Y, X): 3491101.310, 5417919.418
UTM (Y, X): 490981.3609, 5415613.0470
Šířka/Délka: 48° 53' 36.2424438400", 14° 52' 37.0562983400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ v r. 1869-1910 pod názvem Suchdol obec v okr. Třeboň, v r. 1921-1950 obec v okr. Třeboň, od r. 1961 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Suchdol
část obce Suchdol nad Lužnicí
část obce Suchenthal

Nadřazená místa

obec Suchdol nad Lužnicí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1880-1900), Zdislavice 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!