část obce Wobruba

Identifikace

ICZUJ: 536407
KODCOB: 108804
ID31: 8231
ID32: 100595
GPS: JTSK (Y, X): 690631, 1008143
S-42 (Y, X): 3505974.666, 5592178.817
UTM (Y, X): 505848.6598, 5589801.4830
Šířka/Délka: 50° 27' 36.6668541200", 15° 4' 56.6325517000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Obrubí
část obce Obruby
část obce Velké Vobruby
část obce Vobrub
část obce Vobruby
část obce Wobruba
část obce Wobruba
část obce Wobruby

Nadřazená místa

obec Obruby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1848-1885), Všeborsko 9, matrika narozených
Matrika (1848-1885), Všeborsko 9, matrika oddaných
Matrika (1848-1885), Všeborsko 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!