část obce Chlomek

Identifikace

ICZUJ: 535672
KODCOB: 051373
ID31: 8105
ID32: 100586
GPS: JTSK (Y, X): 702496, 1015328
S-42 (Y, X): 3495131.871, 5583527.149
UTM (Y, X): 495010.2794, 5581153.3370
Šířka/Délka: 50° 22' 56.7012494000", 14° 55' 47.3452159600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHLOMEK viz Chloumek (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Chlomek
část obce Chloumek
část obce Chlumek

Nadřazená místa

obec Dobrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 5, matrika narozených
Matrika (1818-1910), Dobrovice 37, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 9, matrika oddaných
Matrika (1818-1909), Dobrovice 37, matrika oddaných
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1818-1910), Dobrovice 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!