část obce Řivno

Identifikace

ICZUJ: 535931
KODCOB: 049174
ID31: 8143
ID32: 100576
GPS: JTSK (Y, X): 714750, 1020344
S-42 (Y, X): 3483624.020, 5576976.491
UTM (Y, X): 483507.1134, 5574605.3470
Šířka/Délka: 50° 19' 23.9447376300", 14° 46' 5.9174060720"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘIVNO viz Hřivno (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Hřivno
část obce Řivno
část obce Řivno

Nadřazená místa

obec Chotětov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1858-1880), Dolní Slivno 15, matrika narozených
Matrika (1881-1896), Dolní Slivno 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1851-1884), Dolní Slivno 17, matrika oddaných
Matrika (1885-1927), Dolní Slivno 20, matrika oddaných
Matrika (1885-1927), Dolní Slivno 20, matrika oddaných
Matrika (1885-1927), Dolní Slivno 20, matrika oddaných
Matrika (1849-1891), Dolní Slivno 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!