část obce Hoření Stakora

Identifikace

ICZUJ: 570826
KODCOB: 044130
ID31: 8176
ID32: 100571
GPS: JTSK (Y, X): 699079, 1008307
S-42 (Y, X): 3497617.649, 5590929.619
UTM (Y, X): 497495.0447, 5588552.7940
Šířka/Délka: 50° 26' 56.3249647400", 14° 57' 52.9835982700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horní Stakora
část obce Horní Stakory
část obce Hoření Stakora
část obce Stakory

Nadřazená místa

obec Kosmonosy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1845-1900), Kosmonosy 26, matrika narozených
Matrika (1845-1891), Kosmonosy 26, matrika oddaných
Matrika (1845-1899), Kosmonosy 26, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!