část obce Hněvosice

Identifikace

ICZUJ: 536326
KODCOB: 124168
ID31: 8204
ID32: 100552
GPS: JTSK (Y, X): 697704, 998508
S-42 (Y, X): 3497721.063, 5600824.362
UTM (Y, X): 497598.4170, 5598443.5080
Šířka/Délka: 50° 32' 16.5465416300", 14° 57' 57.9963229300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HNĚVOSICE viz Hněvousice (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Hasusice
část obce Hnausice
část obce Hněvosice
část obce Hněvousice
část obce Hněvsice
část obce Hněvsice-hospodářský dvůr
část obce Hněwsice
část obce Nausitz
část obce Neusitz
část obce Nisusic
část obce Nisusitz
část obce Podhnausice
část obce Podhněvosice
část obce Podhněvousice
část obce Podhněvsice
část obce Podhniausice
část obce Podnausice
část obce Podniausice
část obce Podniosice
část obce Unterneusitz

Nadřazená místa

obec Mnichovo Hradiště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1882-1900), Mnichovo Hradiště 32, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1886-1925), Mnichovo Hradiště 33, matrika oddaných
Matrika (1866-1900), Mnichovo Hradiště 17, matrika zemřelých
Matrika (1901-1921), Mnichovo Hradiště 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!