část obce Doubravy

Identifikace

ICZUJ: 536971
KODCOB: 195014
ID31: 8297
ID32: 100534
GPS: JTSK (Y, X): 690349, 997724
S-42 (Y, X): 3504914.272, 5602547.754
UTM (Y, X): 504788.6974, 5600166.1980
Šířka/Délka: 50° 33' 12.2666806000", 15° 4' 3.3519892820"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Doubrava
část obce Doubravy

Nadřazená místa

obec Žďár

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1860-1880), Březina 8, matrika narozených
Matrika (1848-1899), Březina 9, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!