část obce Dalovice, domek k hlídání při dráze

Identifikace

ICZUJ: 570818
KODCOB: 024571
ID31: 8100
ID32: 100514
GPS: JTSK (Y, X): 705380, 1010089
S-42 (Y, X): 3491597.891, 5588351.982
UTM (Y, X): 491477.7373, 5585976.2060
Šířka/Délka: 50° 25' 32.7015726900", 14° 52' 48.0810399800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dalevice
část obce Dalovice
část obce Dalovice, domek k hlídání při dráze

Nadřazená místa

obec Dalovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1865-1885), Mladá Boleslav 64, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!