část obce Čížovka

Identifikace

ICZUJ: 536431
KODCOB: 119598
ID31: 8234
ID32: 100512
GPS: JTSK (Y, X): 691840, 1014538
S-42 (Y, X): 3505598.228, 5585681.214
UTM (Y, X): 505472.3745, 5583306.5250
Šířka/Délka: 50° 24' 6.3982053800", 15° 4' 37.2068539100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČÍŽOVKA viz Čížovky (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Čižovka
část obce Čížovka
část obce Čížovky

Nadřazená místa

obec Petkovy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1710-1730), Březno 1, matrika narozených
Matrika (1731-1779), Březno 2, matrika narozených
Matrika (1777-1785), Březno 3, matrika narozených
Matrika (1784-1789), Březno 4, matrika narozených
Matrika (1788-1796), Březno 5, matrika narozených
Matrika (1788-1821), Březno 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1736-1772), Březno 15, matrika oddaných
Matrika (1789-1796), Březno 17, matrika oddaných
Matrika (1744-1782), Březno 20, matrika zemřelých
Matrika (1782-1784), Březno 21, matrika zemřelých
Matrika (1788-1796), Březno 22, matrika zemřelých
Matrika (1788-1823), Březno 23, matrika zemřelých
Matrika (1839-1910), Řitonice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!