část obce Čihádky

Identifikace

ICZUJ: 571938
KODCOB: 402842
ID31: 8245
ID32: 100507
GPS: JTSK (Y, X): 700400, 1002200
S-42 (Y, X): 3495522.176, 5596816.220
UTM (Y, X): 495400.4249, 5594436.9980
Šířka/Délka: 50° 30' 6.7857520240", 14° 56' 6.5132237430"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Čihadka
část obce Číhadka
část obce Čihádky
část obce Číhadky
část obce Čihátka

Nadřazená místa

obec Ptýrov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1896), Bakov nad Jizerou 14, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!