část obce Malé Čejtice

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 096610
ID31: 8038
ID32: 100501
GPS: JTSK (Y, X): 705064, 1012270
S-42 (Y, X): 3492191.774, 5586229.629
UTM (Y, X): 492071.3790, 5583854.7170
Šířka/Délka: 50° 24' 24.0457603100", 14° 53' 18.3288481600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALÉ ČEJTICE viz Čejetičky (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Čejetičky
část obce Čejtička
část obce Čejtičky
část obce Klein Tscheytitz
část obce Malé Čajtice
část obce Malé Čejetice
část obce Malé Čejetičky
část obce Malé Čejtice
část obce Malé Čejtičky

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1652-1682), Kosmonosy 1, matrika narozených
Matrika (1689-1702), Mladá Boleslav 4, matrika narozených
Matrika (1703-1724), Mladá Boleslav 5, matrika narozených
Matrika (1725-1739), Mladá Boleslav 6, matrika narozených
Matrika (1752-1765), Mladá Boleslav 8, matrika narozených
Matrika (1766-1776), Mladá Boleslav 9, matrika narozených
Matrika (1766-1786), Mladá Boleslav 10, matrika narozených
Matrika (1864-1886), Mladá Boleslav 70, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1682), Kosmonosy 1, matrika oddaných
Matrika (1666-1701), Mladá Boleslav 22, matrika oddaných
Matrika (1702-1730), Mladá Boleslav 23, matrika oddaných
Matrika (1731-1761), Mladá Boleslav 24, matrika oddaných
Matrika (1762-1786), Mladá Boleslav 25, matrika oddaných
Matrika (1865-1886), Mladá Boleslav 70, matrika oddaných
Matrika (1871-1914), ev. Kovanec 8, matrika oddaných
Matrika (1700-1756), Mladá Boleslav 30, matrika zemřelých
Matrika (1702-1770), Mladá Boleslav 51, matrika zemřelých
Matrika (1757-1778), Mladá Boleslav 31, matrika zemřelých
Matrika (1779-1789), Mladá Boleslav 32, matrika zemřelých
Matrika (1864-1887), Mladá Boleslav 70, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!