část obce Gross-Cžejetic

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 096644
ID31: 8037
ID32: 100493
GPS: JTSK (Y, X): 705145, 1011508
S-42 (Y, X): 3492013.443, 5586974.921
UTM (Y, X): 491893.1207, 5584599.7050
Šířka/Délka: 50° 24' 48.1569231700", 14° 53' 9.2402231200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Čejetice
část obce Čejetice
část obce Čejtice
část obce Gross-Cžejetic
část obce Hrubé Čejtice
část obce Velké Čejetice
část obce Velké Čejtice

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1841-1881), Mladá Boleslav 69, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!