část obce Čachovice, kolonie

Identifikace

ICZUJ: 535621
KODCOB: 018198
ID31: 8097
ID32: 100491
GPS: JTSK (Y, X): 702892, 1027266
S-42 (Y, X): 3496274.627, 5571636.680
UTM (Y, X): 496152.5700, 5569267.7100
Šířka/Délka: 50° 16' 31.9143491100", 14° 56' 45.6216806300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Čachovice
část obce Čachovice, kolonie

Nadřazená místa

obec Čachovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1881-1909), Všejany 25, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!