část obce Zohldorf

Identifikace

ICZUJ: 599514
KODCOB: 014770
ID31: 8092
ID32: 100483
GPS: JTSK (Y, X): 715026, 1003760
S-42 (Y, X): 3481217.628, 5593388.308
UTM (Y, X): 481101.7008, 5591010.4810
Šířka/Délka: 50° 28' 14.8176207400", 14° 44' 1.3005061430"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Březovice
část obce Březovitz
část obce Zohldorf
část obce Zolldorf

Nadřazená místa

obec Březovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1875), Bezdědice 5, matrika oddaných
Matrika (1784-1886), Bezdědice 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!